Privacy Braaf & Bubbels, te Bemmel gld

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Braaf & Bubbels verwerkt van haar klanten. Wij adviseren je om dit door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Merel Bravenboer. Zij is de eigenares van; www.braafenbubbels.nl

2. Welke gegevens verwerkt Braaf & Bubbels :

Voor welk doel; en hoe lang?
2.1       Uitsluitend:
            a) voor- en achternaam van de klant, en de naam van de hond.
            b) adresgegevens en dierenarts gegevens
            c) telefoonnummer(s)

2.2 Deze persoonsgegevens worden voor volgende doeleinden gebruikt:
a) naam, adres, en telefoonnummer worden gebruikt voor contact omtrent afspraken/betalingen
b) en mogelijk voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten
c) op onze website verwerken wij geen data van klanten. Afspraken worden telefonisch of via de mail gemaakt.

2.3 Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt en bewaard indien men minimaal jaarlijks klant is.
Na 12 maanden geen contact, of na overlijden van het huisdier, worden de gegevens verwijderd.

3. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Braaf & Bubbels  passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

4.1 Via Braaf & Bubbels  kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Braaf & Bubbels  zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

4.2  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in art. 2, kan je contact opnemen met Braaf & Bubbels. (e-mail in de contact pagina)

5. Wijzigingen

Deze verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Zijn er nog vragen of opmerkingen over deze PRIVACY VERKLARING, dan kun je altijd e-mailen naar braafenbubbels@gmail.com

Het maken van afspraken doen wij middels e-mail en telefonisch.
Gelieve contact op te nemen met Braaf & Bubbels.

 

Leidijk 93, Bemmel.  06-38040135